Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

arbetsbefriad

Karin E JanssonSåhär dagar inför semestern blir tankarna på sysselsättning mer frekventa. Tankarna på vad man ska göra när man får vara ledig med betalning, och tankar på allt som ska hinnas med innan man är där.

Jag gillar mitt jobb, det är viktigt och roligt. Jag har bra kollegor och är bra på det jag gör. Men hade jag heavy cash flow, oberoende av arbetet, då hade det sett annorlunda ut.

Jag uppfattar det som lite tabu. Att drömma om att vara "arbetsbefriad". Man ska tycka att ett fast arbete ger så mycket mer än en regelbunden inkomst. Och det är klart det ger mer än pengar. Erfarenhet, upplevelser, relationer och underhållning. Men, detta är sånt jag är helt övertygad om att jag skulle kunna förvärva på egen hand. Och tänk så mycket roligt man skulle hinna med om man inte var ekonomiskt beroende av sitt arbete. Jag skulle kunna skapa konst som jag kunde ge bort till den som blev glad av det. Jag skulle kunna skriva en bok, kanske på temat "saker som provocerar mig". Jag skulle lära mig spela trumpet. Jag skulle bygga mycket saker. En jättehög stol som jag kunde sitta på i skogen, högt ovanför djurens doftfält, och spana. Jag skulle kunna odla världens största tomat, resa till USA och vinna pris. Och alla de där snilleblixtarna jag får efter midnatt skulle jag kunna utforska, och låta sängen vänta.

Mycket vill ha mer. Och det tycker jag är bra.