Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

ang min musikvideo

Karin E JanssonJag har funderat mycket på musikvideoprojektet, det enda jag känner mig säker på är att jag vill använda mig av en greenscreen. Vilka möjligheter det kommer ge!! Jag är extremt förtjust i 90-tals grafik, och blir min video bara en tiondel så bra som den ovan är jag nöjd.