Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

akne, limpa och Lunarstorm

Karin E Jansson


Jag vaknade halv ett idag. På eftermiddagen alltså. Med akne på hakan. Solen har gjort mig till tonåring. Idag ska jag:
-ha lite för mycket kajalpenna runt ögonen
-äta en hel limpa
-vara kort i tonen mot mina föräldrar
-hänga på Lunarstorm
-låta Breach It's me God gå på repeat i min CD-freestyle.