Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

we followed him blindly into the wilderness

Karin E Jansson

Visst drabbas vi alla av det?! Det där när man ser sig omkring i sin välfyllda trea i ett av stans finare områden, där det stjäl för mycket energi att bara välja mellan kaffe och te eller mellan kanal ett eller fem, och skriker rakt ut Bort med skiten, jag drar till skogs. Jag ska bli asket, jag ska bo under pinnar, jag ska äta hårt bröd och inte skratta åt nåt. Ingen adress och inget kontonummer och en räv som bästa vän.

Men det går ju över när Big Brother börjar, och när nån annan får bestämma kaffe eller te. Och så kan man ju titta på Gaahl, och uppleva det sunda vansinnet genom data-skärmen.