Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

två mobilbilder som bevisar min existens

Karin E Jansson


Nej, bevis var att ta i. Jag vill bara ge en snabb uppdatering var jag är eftersom bloggandet varit sisådär senaste dagarna. Nu befinner jag mig på personaldagar i metropolen Skellefteå. Här ser ni en bild på mig i mitt hotellrum. Jag har alltså både ett modernt bord och en furu-spegel. "Ful-snyggt".Fulsnygg är för övrigt ett av mina favoritord. Exempel på fulsnygghet jag gillar:
mig själv
gäddor
kiwi (frukten)
Steve Buscemi
tallen
färgen orange
Cerys Matthews
kalhyggen
blå ögonskugga
blanka tyger
sneda tänder