Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

tjuta en stund

Karin E Jansson


Ikväll har jag slitit med webkoder, subdomäner, dns, CNAME och ip-nummer. Jag hatar datamaskinen. Nej, hata är för starkt. Jag känner mig besviken på datamaskinen. Nu ska jag tjuta en stund, sen sova, och imorrn gör jag ett nytt försök.