Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Sju sekunder trötthet

Karin E JanssonEn förmiddag sprängfylld med arbete, en projektansökan som färdigställdes och blev bättre än bäst, och mail som strömmade in. Sedan kasta sig på cykeln för att barnvakta Sirpa. All in, bygga kojor, hoppa från höga höjder, tablettask och upptäcktsfärder. Ja, nu är jag slut. Ska sitta lutad mot väggen här, sen krypa upp i soffan och kika med ett öga.