Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Mycket vill ha mer

Karin E Jansson


Trots min ansträngda relation till html, (vi gör slut, blir ihop, gör slut osv), så bestämde jag mig för att skaffa en Facebook sida till bloggen, samt en Facebook Like Box. Detta då Facebook, enligt Dr Phil, är framtiden. Det gick relativt smärtfritt, med bara några smärre buggar som jag överlåter till min html-vän från Malaysia som för evigt har genomskådat html's nyckfullhet.

Så om du gillar mig så kan du ju gilla mig! I rutan uppe till höger!