Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Men vad är det med folk?

Karin E Jansson


Nästan så att man skulle kunna tro att man fått en dödlig sjukdom och alla andra visste om det utom en själv. Så snälla är folk! Att drabbas av den insikten, att det finns så många som är så bra. Omtänksamma, godhjärtade och uppmuntrande. Som att hitta ett blått kuvert på sitt hallgolv.Med en tändsticksask fast-tejpad.Vilket pirr i magen en tändsticksask kan ge! Och på rött prassligt papper......små knubbiga keruber i örhängesform!Tack Filippa!

Och bäst av allt, ju snällare andra är mot en, desto snällare blir man själv. Och så går hjulet runt. Så sjukt bra!