Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Mama MaDick

Karin E Jansson


Ikväll är det stor fest hos Daniel och Ida, men inte för min del, för jag har under dagen förvandlats till Madickens mamma, det vill säga skör. Bultande huvudvärk, ont i halsen och svag i benen. Samuel beger sig dock på partyt, men tack och lov har jag varit förutseende, och har under ca ett års tid drillat våra katter i uppassning. Baronen kommer fluffa kuddar och koka te, och Lille-Prins får stort ansvar då han lovat gå på Statoil för att köpa glass. Hoppas bara att han inte blir distraherad på vägen dit...


Nej, det ska säkert gå bra.