Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

evolutionens lyxprodukt

Karin E JanssonTillåt mig börja med att förtydliga att mina tankar kring evolutionen inte kommer resultera i nån kreationism.

Men nu har jag upptäckt ytterligare ett frågetecken i den annars så vackra evolutionen. Tånageln! Ja, och inte vilken tånagel som helst, utan lilltånageln. Naglar på händer och tår tjänar givetvis ett syfte, annars skulle vi inte ha dom. Syftet måste dock varit betydligt större förritin, då vi galopperade (?) genom markerna och rev och klöste allt som kom i vår väg, med förhoppningen att stilla den molande hungern i våra små söta magar. Idag behöver vi inte naglarna för att skaffa föda, kanske eventuellt som hjälpmedel när vi sprättar upp vår Snickers. Dock fyller ju naglarna andra funktioner. Det kan vara att klia sig i näsan, lösa upp envisa knutar på halsband och klösa bort klistermärken från äpplen.

Men nu kommer vi till min observation: 90% av alla lilltånaglar är ej fullgoda naglar. De är små, sneda och diffusa.

Min teori för att förklara deras skruttighet, är att evolutionen håller på att återkalla naglarna, då de kan anses vara en lyxprodukt. Är det livsnödvändigt att kunna klösa bort klistermärket på äpplet? Nej = lyxprodukt. För att bespara oss omedelbart trauma har därför evolutionen blygsamt startat processen med den minsta nageln, som också befinner sig i periferin. Om sisådär 1500 år beräknar jag att naglarna helt är borta. Har vi tur resonerar evolutionen som så att en berövad funktion innebär introduceringen av en ny. Jag önskar mig snabel eller svans.