Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag saknar den

Karin E Jansson


Evolutionen. Så bra men ändå så dålig. När jag vaknar upp insnurrad i täcket och med ena ögat öppet upptäcker att snusdosan ligger i fotändan av sängen, då fylls jag av en primitiv saknad. En spöksmärta i delen jag aldrig fick. Evolutionen, varför tog du min griptå?

Är detta ett fall av mycket vill ha mer? För tummen har jag ju kvar, och upplever mig ha stor glädje av. Men jag har alltid ansett att evolutionen ska verka till vår fördel. Inte beröva oss. Kanske har nån av mina läsare bättre insyn i frågan? Vad var det som hände, som gjorde att evolutionen valde att plocka bort griptån?

Och PS. Vad hände med pälsen? Min päls är så gles och fjunig att jag börjar ifrågasätta den. DS.