Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

I am a slayer and you will taste my steel

Karin E JanssonJag har skaffat hörlurar till min jobbdator. En perfekt balanserad låtlista har ökat min produktivitet med flera procent. Tricket är att bara ge mig själv tillgång till just denna, av mig själv vetenskapligt framtagna, lista. Komma in i en arbetstrans som bara kan brytas av kissnödighet eller en telefon som ringer.


Klockan åtta befinner jag mig på jobbet, ofta ganska sömning. Jag inleder därför bryskt med något provocerande, i form av Grave Diggers bull-metal (men tugga och svälj bullen för tusan), tätt följt av Yngwies lena smekningar, en släng av det gotiska muller som gör mig rak i ryggen och på min vakt, en dans-kavalkad (i detta fall stols-dans, dvs gnugga rumpa mot stol), mer metal, dystra toner som gynnar min förmåga att att se motgångarna innan de uppstått, och avslutningsvis Mystical Plane of Evil som knyter ihop säcken på ett spännande sätt.


Och så börjar listan om, ända tills arbetsdagen är slut.

Listan hittar ni här.