Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hur orkar dom?

Karin E Jansson


I helgen åkte jag ut till mamma och pappas sommarstuga för att ligga still i skuggan en stund.Sirpa var där. Hon hade helt andra planer än att ligga stilla.Först skulle vi leka med dockskåpet.Sen springa runt runt och skrika. Solen dräper mig, skrek jag. Spring snabbare, svarade Sirpa.Gunga.Och gräva upp stenar.Även Mary skulle gräva sten, bestämde hon.Sirpa tog på sig arbetsledarrollen.Så sjukt jobbigt. Hur orkar dom? Kidsen alltså. Vart kommer energin ifrån?Kanske är svaret, slicka pärlsockret från bullarna? Och att veta när man ska ta på sig rollen som övervakare snarare än arbetare. Och med finurliga små ögon och mjuka kinder som vapen övertala mig till att skriva på det själsliga kontrakten att för evigt vara barnets slav.