Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hur är det möjligt?

Karin E JanssonMin vision med att jobba halvtid:
Jobba lagom mycket, komma hem och jobba vidare med min hobby, skapandet. Umgås mer med min kille och mina vänner. Få tid att stirra in i väggen emellanåt.

Och så blev det:
Jag är konstant stressad och hinner inte med allt jag ska hinna med på jobbet. Det resulterar i övertid. Övertiden måste plockas ut, men det hinner jag inte. Övertiden blir mer övertid. Mina hobbys måste schemaläggas noggrant. Antingen bortprioriteras eller prioritera bort något annat. Typ vänner. Den minskade inkomsten gör sig påmind. Att öppna en webshop får ytterligare en anledning, "överlevnad", vilket tar bort en del av glädjen i det. Men jag balanserar det hela. Så blir jag dunderförkyld. Och hela systemet rasar.

Jävla duktighetssyndrom.