Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagens outfit

Karin E JanssonDagens outfit: snygg


Ja, ni får helt enkelt ta mitt ord där. Jag sov på tok för länge, drömde om gratis Pucci och Hermes, och vaknade nyss av att Mary ringde och sa att nu kommer dom och hämtar upp mig för att åka på ko-släpp (!!!). Självklart kommer jag dokumentera de yra kossorna.

Och mänsklighetens regression, den är väl konstant.

Jippi!!