Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagens fisk: makrill

Karin E JanssonMakrill (Scomber scombrus) är en art i familjen makrillfiskar som blir 30 till 60 centimeter lång, kan väga upp till 3 kg och blir runt 20 år gammal. Makrillen finns i Atlanten vid Nordamerikas kust, i Nordsjön, i Medelhavet och i Svarta havet. Hösten 2008 gjorde makrillen sig ett namn genom en improviserad performanceinstallation på plattan, bestående av 13 makriller formade i en obscen konstillation. Aktionen skapade mest förvirring hos allmänheten, men makrillen svarade endast med ett pressutskick som löd Man kan inte förstå det man inte begriper, följt av en konsekvent tystnad. Dan Brown var en av många som slog mynt på makrillens mystik, vilket resulterade i storsäljaren Judas Makrillus, en politisk thriller som visar på möjligheten med makrillen som den trettonde lärljungen.


Makrillen har små fjäll, två långt skilda ryggfenor samt fyra till fem bifenor bakom andra ryggfenan och analfenan. Ryggens svarta tvärband sträcker sig något ned mot sidolinjen. Färgen övergår från den mörkgröna ryggen (även blå rygg förekommer) till ljusgrön mellan de svarta tvärfläckarna och därefter i en skiftning av pärlemor och guldglans till den rent vita buksidan. En nyligen genomförd SIFO-undersökning visar att svenskens inställning till makrillen lyder: 44% starkt missförtroende, 27% godkänd, 21% rökt med färskpotatis, 8% Vet ej/Vill ej svara.