Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagens fisk: Braxen

Karin E Jansson
Abramis brama, i folkmun Braxen och Sveriges mest hatade fisk, är en art i familjen karpfiskar. Den lever helst i stilla vatten och föredrar sötvatten, men fisken förekommer även i bräckt vatten. Braxen var fram till 1994 Södermanlands landskapsfisk, men fråntogs sin titel efter en omfattande stöldhärva riktad mot förskolan Daggkåpan uppdagades i samband med braxens försök att smuggla ut 6000 plastspadar ur Sverige.

Braxen är som mest upp till 80 centimeter och 11 kilogram tung, men då tillväxten är långsam är den oftast betydligt mindre. Fisken är silvergrå, men äldre individer kan få en lätt bronston. Fenorna är mörka. 1995 deltog braxen i TV3:s succéprogram Förlåt mig, i ett försök att återfå svenskens förtroende, men förgäves.

Braxen är en stim- och bottenfisk som lever i sjöar och långsamt rinnande vattendrag. Unga fiskar är i huvudsak planktonätare, medan äldre främst lever på insektslarver och andra bottendjur, som de suger upp från botten med sin utskjutbara mun. I dag lever braxen ett tillbakadraget liv, men senaste året har det florerat rykten på Flashback att Braxen planerar en sverigeturné som går under arbetsnamnet Älska, Glömma & Förlåta. Detta är dock obekräftade uppgifter.