Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

åh ja, åh nej

Karin E Jansson
Bloggen är tillbaka, men jag har tappat all tillit till den, och räknar med att den är borta imorgon igen. Därför blir prestationsångesten extremt hög och jag ser detta som min möjlighet till mina sista ord. Dock känner jag att denna ofrivilliga bloggvila gjort mig förvildad och tankarna, såväl som språket, fattas mig. Gnurf bööörp. Nej, jag tycker inte nåt om nåt, jag vet inte nåt som nåt. Hela mitt kreativa system har lagt av. Även om invanda rörelsemönster format mina muskler till att röra mig upprätt skriker kroppen efter att få falla ner på huk, krafsa i marken, tugga rötter och slåss mot okända. Natten som kommer blir avgörande. Antingen vaknar ni till Dagens outfit eller till löpsedlar som skriker ut mänsklighetens regression.

Dramaqueen.