Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

variation med en fast punkt

Karin E Jansson


 Foto: Wuquan Sanren 

Varje natt drömmer jag intensivt. Samuel, ja han drömmer också. Att han brer en smörgås, spelar TV-spel och borstar tänderna. Inte så intensivt alltså. Men i mina drömmar är det krig, konspirationer, brokiga väggar, höga stegar, hemliga klubbar, intensiva känslor åt alla håll, och tunga fötter. En jakt på något okänt, eller en flykt från något orimligt. Rafflande draman som inte går att sätta fingret på. Men som gör att jag vaknar med en känsla av upprymdhet.


En konstant variation alltså. Men med en fast punkt; mina drömmar utspelar sig alltid i samma hus. Ett gammalt rött trähus i två våningar, mitt ute i skogen, med bara tallar som grannar. Döda flugor i fönstren och vaxduk på bordet. Knarrig trappa och småblommiga tapeter. Ett enda hus som som rymmer hela världen och rymden och allt annat.


På intet sätt begränsande, snarare lugnande.