Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

varför åtta?

Karin E Jansson

Men vad ska du ha åtta gardinlängder till? sa någon efter min frikostiga investering av tyllgardiner. Jo, de går åt.


hehehe...åh vad jag älskar att förstöra...klösa...gnaga...


riva...dra...och förgöra...Och jag är så sjukt söt när jag gör det.