Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Utlottning!!

Karin E Jansson


Senaste dagarna har jag haft smyckeverkstad framför TV:n. Och för att undersöka vilka av mina skapelser som går hem i stugorna, och eftersom jag tycker om er så mycket, så tänkte jag att jag lottar ut ett halsband. Skriv i kommentarsfältet numret på det halsband du helst vill ha. Om du inte har egen blogg som du länkar till, kom ihåg att skriva din mailadress. NU AVSLUTAT!Nummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4Nummer 5Nummer 6