Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

tomt

Karin E JanssonTrots en hjärna som svämmar över av glada tankar, arga tankar, ledsna tankar, tankar om djur, tankar om krig och fred, tankar om sant och osant och tankar om fniss, så känns det ibland tomt. Fast tomheten är egentligen inte en tomhet, utan det hela handlar om att dörren är stängd och nyckeln på vift. Så jag gör som A.M.O. (som så ofta kommer med bra idéer). Om ni ger mig en nyckel i form av en rubrik, eller ett ämne, så fyller jag på med texten. Vad vill ni att jag ska kommentera, förklara eller berätta? Sikta högt och lågt, inåt och utåt.