Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

slutet

Karin E Jansson


Jag tackar er för alla råd och allt stöd.Men i själva verket visste jag att det redan var för sent. Eftersom jag tar det personligt är jag arg snarare än ledsen.Och den rosa bolliga är nu förvisad till sin likar i dödens fönsterbräda.