Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Saker man inte pratar högt om

Karin E Jansson

Jag har nu köpt tillbaks min blogg för 50:-, och ordningen är återställd. Här kommer andra "din rubrik, min text". Rubriken kommer från Wideudde; Saker man inte pratar högt om.

Ja, vart ska vi börja?!

Jag väljer ett ämne. Kroppen. Denna fantastiska och samtidigt äcklig massa som är förutsättningen för liv men som så lätt skapar avsmak. Hårstrån, vätskor ur kroppsöppningar, lukter och läten. Fis, prutt, skvätt, plums. Jag tycker kroppen är rolig. Och jag är nyfiken på den. Hur den ser ut inuti, och hur den egentligen fungerar. Har man insett att även kvinnor kan bajsa, lukta konstigt och vara ludna så behöver kroppen egentligen inte vara så komplicerad och mystiskt. Och därför pratar jag högt om den. Men så kommer det till de aspekter som verkligen inte hör till standarden. Och då blir det svårare. Och tystare.

Som att jag har tre av nåt som de flesta har två av. Hjärnhalvor? Ja, jag förstår att man kan tro det. Näe, nåt annat. Ja ehrm, det är ett exempel på sånt man inte pratar högt om.