Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

redo för kalas!

Karin E Jansson


Så, nu är jag redo för helgens 85-års kalas!I veckan har jag experimenterat med olika smaksättningar. Lakrits och citron, som jag hade hoppats mest på, blev ett stort misslyckande. Och jag vill inte prata om det.Istället blev det choklad.Och polkagris. Polkagrismarängerna har jag dock ingen bild på.De valde jag att kassera efter jag hittade tass-avtryck i dem just när de skulle in i ugnen.Vem den skyldige var? Nä, jag nämner inga namn.