Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

på en tisdag

Karin E Jansson


Jag unnar er alla att på en tisdag skippa jackan, trots kylig vårluft, låsa dörren och gå tvärs över gatan.Till vännerna som precis dykt upp.Knapra på vitlöksbröd ihop.Äta mat som ingen av er behövt laga.Dricka en kopp kaffe och prata om både det viktiga.Och det fnissiga.Och sen sova gott. På en tisdag.