Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Om jag fick vara en fiktiv person

Karin E Jansson

För flera månader sedan fick jag frågan vem jag skulle välja om jag fick vara en fiktiv person för en dag. Svaret uteblev, men det berodde inte på att jag ignorerade frågan, utan jag har istället gått och klurat och tänkt. Och nu vet jag vem jag skulle vilja vara.

Jessica Fletcher!En framgångsrik författare som måste ta vid när klåparna vid polisen inte kan sköta sitt jobb. Med huvudet på skaft, vackra drag, clips i öronen och djärv makeup. Berest och modig! Henne skulle jag vilja vara!


Photobucket

Vilken fiktiv person skulle du vilja vara?