Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

nyligen biten

Karin E Jansson


Precis som fina Annika så har jag också investerat i en läpp-tuschpenna. Just Bitten från Revlon i färgen Passion. Ca 60:- på ebay.På ena sidan tuschpenna.Och på andra sidan ett läppglans.Först tusch.Och sen glans. Ka-Blam!!


Och efter en hel dag sitter färgen fortfarande kvar, glanset har jag dock slickat i mig. Jag gillar den, och ska nog investera i fler kulörer!