Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

mitt lilla lager

Karin E Jansson


Snart är det sannerligen dags att ta tag i det lilla lager jag samlat ihop.Mitt lager av knappar! Alla vet ju hur nya knappar can make an outfit, men det kräver ju en viss kraftansträngning att få det gjort. Och därför har det inte blivit gjort.Kanske till sommaren att det blir av.Oliv-knapparna tex, är ju på tok för fina för att bara ligga i en låda.Och kottarna!Skogspromenad, stickad kofta och små svarta kottar i knapphålen. Låter som en höstaktivitet. Ja, då behöver jag inte stressa.