Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Karins Konstgrepp finns ej längre

Karin E JanssonHej, Baronen här.

I egenskap av Karins godeman vill jag nu meddela att jag tagit över Karins Konstgrepp.


Karin må ha skämtat häromdagen, men att i skrift, och på nätet, uttrycka att jag Baronen har full beslutsrätt i Karins liv är juridiskt bindande. Karin trodde hon var rolig, men bevisade en gång för alla att hon inte är den vassaste kniven i lådan. Det är nämligen jag. Som är den vassaste kniven i lådan alltså.


Karins konstgrepp kommer snart byta namn till Baronen pekar med hela tassen. Jag kommer berätta för er vad ni gör fel, och vad jag gör rätt. Ni kommer sedan rätta er efter mig. I egenskap av erfaren ledare förstår jag om ni känner er osäkra på den kommande händelseutvecklingen, men ni kommer snabbt falla in i era roller som undersåtar.Ytterligare instruktioner kommer senare under dagen.


Mvh,

Baronen