Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag säger också Fuck Jante!!

Karin E Jansson


Fuck Jante!


A.M.O har en fin förmåga att peppa. I detta inlägg berättar hon om sina skills, och uppmuntrar oss att berätta om våra.

Jag har en frodig fantasi.
Jag är bra på att laga lasagne och linssoppa.
Jag är bra på att klippa hår.
Jag är bra på att uttrycka mig i skrift.
Jag är bra på att argumentera. Ibland använder jag tekniken att använda onödigt svåra ord för att få motståndaren osäker.
Jag är bra på att få folk att skratta, och jag vågar vara konstigt rolig.
Jag är bra på att skruva ihop möbler och följa ritningar.
Jag är bra på att trösta, och även när läget är hopplöst kan jag övertyga om att så inte är fallet.
Jag är bra på att snappa upp diskreta signaler hos andra människor.
Jag är bra på att knyta upp till synes omöjliga knutar.

Och hela tiden blir jag bättre och bättre på fler saker. Jag har blivit bättre på att säga ifrån. Och att våga känna efter. Det är också bra.

Vad är ni bra på?