Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag är bra på: tetrisering

Karin E Jansson


Måste det jag skriver vara av intresse för er? Jag har nog omedvetet tyckt att ja, det bör det. Men detta är ju min logg, min dagbok, och kanske borde jag ta mig friheter att skriva typ jävla Jörgen tog min penna och Jag tycker blått är snyggt, men inte turkos och Jag är bra på tetrisering.
Och i helgen slog det mig just det, hur bra jag är på tetrisering. Och hur mycket jag värderar tetrisering. Pussla ihop saker så det matchar perfekt. Tetris i matkassen. Filpaket, smörpaket, kaffet liggandes, skjuta in tidningen längst ut, osv. Fanns det en tävling i att packa matkassar mest effektiv skulle jag vinna.

Och så tycker jag att ponnys är söta, men inte jättesöta.


Foto: Justin Sachtleben