Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

islossning

Karin E Jansson


Idag åkte vi återigen ut till byn. Där möttes vi av hettan och grannen Jonas.Matte hade med sig sitt makroobjektiv, och försvann bland växtligheten. Hoppas han stretchade sen.Inte illa!Efter en stund på altanen fräste min hud, och hjärnan var svullen. Om man ändå kunde sätta i båten...Vi påskyndade islossningen genom att kasta stenar.Det här är på riktigt så långt som jag lyckades kasta. Sjukt svag.