Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Idag är ingen vanlig dag!

Karin E Jansson

För idag är det Sirpas födelsedag! För tre år sedan förändrades livet för evigt. Medan jag vankade av och an, gråtandes, så låg min tvillingsyster 30 mil bort och krystade fram ett flickebarn. Och vem hade väl kunnat tro att just detta barn, som sedan skulle få (blogg-)namnet Sirpa, skulle visa sig vara världens bästa barn?! Ett barn med bestämd vilja, som vill dansa med mig, hoppa från möbler med mig, kamma mitt hår, mata mig med grus och stoppa upp plugg i mina näsborrar. Ikväll blir det tårta, blå har hon bestämt.