Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

I huvudet på en gås

Karin E Jansson

Dags för första din rubrik, min text. Rubrikförslaget kommer från Kajsa; I huvudet på en gås.


Gåsen uppfanns på 1500-talet som en reaktion på hönan, då flertalet människor, framförallt akademiker, efterfrågade större mångfald bland det som då gick under kategorin Af Herren givna skapelser med litet hufvud. En av de starkaste förespråkarna för gåsen var bland annat Gustav Vasa, som 1521 genomförde en omfattande barturné, under namnet I fäders spår för framtids gås. Beslutet togs genom folkomröstning, och med stor majoritet kom gåsen i produktion redan 1536.

Gåsen kan verka simpel, men är i själva verket ett högintelligent djur, något som också har verkat till dess nackdel. Ju mer man vet desto sämre mår man, är det ordspråk som vi kommit att förknippa med detta fågeldjur, som vill så mycket, men förmår så lite. Gåsens plats i samhället har av rasbiologiska skäl blivit ganska undanträngd, då den är dålig på förvärvsarbete och argumentation på majoritetens premisser.

Gåsen är mångfacetterad, och jag vill därför helst undvika att generalisera. Men för att summera essensen av vad som rör sig i huvudet på en gås kan sägas; äta, bajsa, språklig relativitet, överleva, bajsa, patriarkala strukturer, flaxa, undvika gå in i väggen, offentlig konst, väder, fortplantning och leta frön i marken.