Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hardiman

Karin E Jansson

Vem har inte drömt om att med lätthet kunna lyfta 680 kilo?! Att kunna ta sin häst under armen, kunna ta med sitt vitrinskåp på promenad eller lyfta en stor stenbumlig bara för att kolla vad som ligger under den. Ralph Mosher försökte göra verklighet av allas vår fantasi, genom att konstruera ett exoskelett som sedare fick det självklara namnet Hardiman.

Arbetet började på 50-talet. 20 år senare hade Ralph lyckats få en arm att fungera. Projektet rann ut i sanden.

En superarm är mer än ingen superarm, tycker jag. Hatten av för Ralph Mosher.