Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Frågan är ju var vi ska placera dig.

Karin E Jansson


Det ringde på dörren. Ja hej, vi känner ju egentligen inte varann. Jag har nån vag koppling till dina föräldrar, ja eller egentligen deras granne, och nu är det så att min näsa gått sönder och jag inte riktigt har någonstans att ta vägen.


För all del kom in! Frågan är ju var vi ska placera dig...Hörnet, känns det okej? Nehej, då ska vi se..Fast vi brukar ju använda köksbordet emellanåt.Ja visst... Men vi använder ju datorn ganska regelbundet, så...Jag hoppas jag inte förolämpar på något sätt nu, men du ser ut att tåla vatten ganska dåligt.Ja det där var ju inte alls läskigt.Men tror du verkligen det?Eh jaha, då gör vi så då.