Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

fingerensemblen ger: drama i tre delar

Karin E Jansson


Glädje.Sorg!Glädje!


Ja, livet är inte mer komplicerat än så. Men det slutar ju inte alltid bra, det kommer ni få se i nästa produktion.

Och PS. Vill du anlita min fingerteater, kontakta mig på min mail, jag gör helst shower för två, max tre personer då det är svårt för publiken att hänga med om den är större än så. Jag kan tänka mig att framföra alla typer av pjäser, politiska thrillers, romantiska komedier, tokig buskis och krigsdraman. Mitt arvode är 10:-/akt, och max antal akter är av anatomiska skäl 10 st. Kul på firmafesten, möhippan, dopet, avtackningen och 30-års festen! DS