Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Du ska få en:

Karin E Jansson


Födelsedagarna tar inte slut!! (tack och lov!)Storebror Anders har också fyllt år!Och när man har tänkt ut en bra present, men inte hunnit köpa den så tycker jag man i alla fall kan ta sig tid att göra ett kort.Som kanske till och med avslöjar vad presenten är!En glassmaskin! Jag vill ha citron- och lakritssmak på min glass. (kanske ska jag skriva det på kortet?)