Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Djupt integritetskränkande

Karin E Jansson

Igårkväll gjorde vi slag i saken. Nu skulle katterna avslöjas! För ett av livets stora mysterier är ju vad de egentligen sysslar med på natten, när vi andra ligger och sover. Lille-Prins är ju laglös på dagtid, tänk då vad han ska ta sig för på natten!! Baronen är ju ganska passiv i sitt sätt, men kanske har hon sina mörka sidor? När jag upptäckte att min laptop hade en övervakningsfunktion var det inget att fundera på. Den placerades i vardagsrummet, och skulle börja spela in vid minsta lilla rörelse.


Först får vi se Lille-Prins. Han är... normal? Är dagarnas vansinne bara en charad? Mycket konstigt.


Sen sätts kameran igång igen, nu är det Baronens tur. Det som ska visa sig är skrämmande. Är katten besatt? Och av vad i såna fall?


Inatt sätter vi upp kameran igen. Detta är nu vår nya hobby. Övervakning av katt.