Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Det är avgjort!

Karin E Jansson

Låt mig börja säga att jag är sjukt besviken. Besviken på Lille-Prins, som tidigare idag lovade assistera i lottdragningen, men som i sista sekund valde att hoppa av. TACK OCH LOV att Järven, efter viss betänketid, tog på sig rollen. Från och med idag kommer hon därför få rollen som min godeman, och kommer få fullständiga rättigheter att fatta alla beslut i mitt liv. Nu ser vi hur det gick!


För att Lille-Prins inte skulle fuska och läsa på lapparna så vek jag ihop alla.Sniff sniff.Järven övervakar. Här hade jag sett framför mig att Lille-Prins skulle plocka upp en lapp med tungan, och sedan komma och lägga den varsamt i min hand. Istället gick han därifrån. I vild panik öste jag ut alla lappar på golvet, med förhoppningen att de pälsbeklädda skulle finna dom mer lockande.Lille-Prins la sig i soffan och tittade på reprisen av Big Brother. Järven låg kvar.Tiden gick....


Nu, nu är det nåt på gång. Nähä, en gäspning bara...Järven har rest sig upp!!Svårt att hålla andningen lugn.Nu är vi millimetrar från ett beslut.Plötsligt går allt så snabbt, det uppstår tumult (invärtes)...Järven har valt ut en lapp!Snabb som blixten fångar jag upp lappen.Men vänta, vad är det som händer, Järven har valt ut en till lapp!!!Järven, min godeman, har fattat ett kontroversiellt beslut.På första lappen: Lotta (lotus_stromsholm@hotmail.com). Lotta har vunnit den vita svanen!Och på andra lappen: Loppzy! (loppzy@gmail.com). Loppzy har vunnit den gula kaninen!Jihoo, Lotta Lotus och Loppzy, ni har mail!