Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

bajsa

Karin E JanssonVarje dag måste jag kolla "Recent keyword activity" i min bloggs statistikprogram. Oftast hittar jag bara "karins konstgrepp" (emellanåt "karins konstigheter", vafalls?), men nu och då kommer såna där riktiga guldkorn. Och med anledning av min tidigare beskrivning av min ansträngda relation till google, så är det ju hysteriskt roligt att något googlat bajsa och hittat till mig. Det roliga ligger ju egentligen inte i att de hittat till just mig, utan att nån faktiskt satt sig ner vid sin dator och sökt på verbet bajsa. Vad vad vad kan syftet med den sökningen vara? Jag har hört om nåt som heter bajsa, kan google utveckla? Jag ska skriva ett skolarbete om att bajsa, vad är de senaste teorierna?
Med antalet gånger jag nu skrivit bajsa är det inte helt orimligt att denna person återigen hittar till min blogg. Om det skulle hända, snälla du, stilla min nyfikenhet!