Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

att uppvärdera sig själv

Karin E Jansson


Medan söndagsvåfflorna stod på tork (ja, våfflor måste luftas), så började jag fundera. I veckan träffade jag min fina kompis Helena. Helena är konstnär med egen ateljé. Det är så jag beskriver henne. Själv, ja jag pysslar i mitt pysselrum. Skulle hon beskriva mig skulle det låta tvärtom.

Pyssla. Ett ord som har fått funktionen att nedvärdera vad det faktiskt är vi håller på med. Konstnärligt skapande. Nej men oh, jag klipper ju bara och klistrar lite grand, inte är jag konstnär. Också ett sätt att gardera oss ifall nån tycker det vi håller på med är skitfult. Jo, men det är ju bara lite betydelselöst pyssel. När vi i själva verket uttrycker oss själva genom våra händer.

Antingen hittar vi nya ord för våra sysselsättningar, eller så uppvärderar vi pysslandet. För vi vet ju längst inne, nånstans lite gömt, att det vi gör, ja det gör vi ju så sjukt bra.