Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

alter egon

Karin E Jansson

Idag är det strålande sol. Jag har dock inte lämnat huset, utan sitter istället och skapar, och ser på RuPauls Drag Race. På programmets hemsida finns en Dragulator, där alla kan få bli dragshowdiva. Jag har skapat tre alter egon, som jag kommer plocka fram när situationen kräver det.


Cookie Porkchop. Högljudd, väldoftande och glittrande.FerryFairy Jansson. Händig, magisk och glittrande.RuKarin. Nördig, aggressiv och glittrande.