Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

vi leker frisör

Karin E Jansson

Jag har så sett fram emot att Sirpa ska bli tillräckligt stor för att vilja leka frisör. I min vision så skulle jag få sitta ner och bara bli pillad i håret, kanske nån pippilott och nåt spänne.


Nej, vi skulle gå all in.Kardborrespolar, eller inget alls. Inte alls så trevligt som jag föreställt mig.Bara att bita ihop. Jag är ju trots allt barnets slav.Fast slutresultatet visade sig bli riktigt bra! Hon vet vad hon gör.