Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vi har det bra

Karin E Jansson

...vi här bak i bilen, trots att vi sitter betydligt mer komprimerat nu på tillbakavägen. Det blev alltså mer än påsklämmor, fast för min del inte på IKEA, utan från andra butiker. Ni får se när jag är hemma!