Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vad vill du mig?

Karin E JanssonSom en, fram till nu, hemlig tvångstanke, men utan en egentlig lidelsefull innebörd. I alla fall inte på det medvetna planet. Ansträngda röster och kladdiga corpse paints som gör mig lite generad. Varje dag måste jag, minst en gång, se Blashyrkh videon. Jag lessnar aldrig. Ett begär jag inte kan stå emot. Och med flera år av daglig orimlig Blashyrkh så stannar jag nu upp. Vad innebär det? Vad fyller det för funktion? Och kanske framför allt, hur påverkar det mig? Och varför hoppar mitt hjärta ett glädjeskutt vid 3:59. Norsk Black Metal, vad vill du mig?