Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

vad var det egentligen i paketet?

Karin E Jansson


Jamen jag har ju glömt visa vad det var i paketet! Det var varken en räv, ett vattendjur eller en cykel. Det var nåt jag beställt till min kompis Sven, han som älskar Star Wars lika mycket som han älskar att åka skateboard.En Star Wars skateboard!Som har legat i nån amerikans förråd sedan 70-talet, men nu hittat hem till mig, och sen vidare till Sven.Jag och Sirpa slog in den på nytt innan överlämnandet, och dekorerade med ett helt limstift och två förpackningar paljettbokstäver. Jag utgår ifrån att han kommer spara och värdesätta omslagspapperet lika mycket som innehållet. Det ska jag kontrollera nästa gång jag hälsar på hos honom.