Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

uäck!

Karin E Jansson

Photobucket


Ja, det är ju det jag säger, enigmat smörgåstårtan har med vassa små klor fått fäste, och har impregnerat vårt samhälle likt Twilight serien, Zumba fitness och Takida. Jag väljer att acceptera det, men ligger ändock sömnlös i vargtimmen.